O nás

Pohyb, tak, ako mu rozumieme my, je oblasť ktorá sa nedá ohraničiť konkrétnym súborom cvičení. To, čo nás zaujíma, sú princípy, prieniky rôznych športových (a iných) discplín a odvetví. Vytvárame a zlepšujeme jednotlivé súčiastky obrovského systému.  Cvičenia, ktoré používame sú už iba konkrétne formy, nádoby v ktorých odovzdávame obsah.

 

 

Proces

Proces je sled prirodzenej alebo zostrojenej postupnosti operácií alebo udalostí, trvajúcich určitú dobu, zaberajúcich priestor, vyžadujúcich skúmanie alebo obsadzujúcich iné zdroje, ktorý produkuje nejaký výsledok.

Spôsob, akým učíme pohyb má určité štandardy a je overený praxou. Ak niečo nebude fungovať, zistíme to oveľa skôr, ako to budeme učiť našich študentov. Vďaka kvalitnému procesu vieme pohybovú prax prispôsobiť rôznym úrovniam - začiatočníkom, pokročilým, ľuďom so zraneniami... v podstate komukoľvek.

Komunita

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

Ľudia s rovnakými hodnotami a cieľmi prirodzene vyvtvárajú spoločenstvá. Inak to nieje ani v pohybovej praxi. Veľa cvičení budeme robiť vo dvojiciach a malých skupinách. Preto je nesmierne dôležité rozumieť zmyslu komunity, prispievať do nej a využívať jej potenciál v najvyššej možnej miere.

Zdroj a pôvod informácií

Je pre nás dôležité aby ľudia poznali zdroj informacií, ktoré prezentujeme. 99 % materiálu poznáme od svojich učiteľov, ktorý sa svojim oblastiam venujú desiatky rokov. 


Medzi ľudí, ktorý nás ovplyvnili najvýraznejšie a od ktorých sa naďalej učíme patrí v prvom rade Ido Portal a ľudia zoskupený okolo neho - Shai Faran, Odelia Goldschmidt, Dudi Malka, Eran Bert, Rasmus Olme, Martin Kilvady, Marcello Palozzo, Avi Grinberg, Petr Ružička a v neposlednom rade pohybová komunita z celého sveta.