Bratislava, Lamač

Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava

Každý utorok a štvrtok 18:00 - 20:00
Otvorené pre verejnosť.
Cena: 20 €

Bratislava, Ružinov

Prešovská 45, 821 02 Bratislava

Každý pondelok a stredu 17:00 - 19:00
Uzavretá skupina, vstup iba na pozvanie.
Cena: 20 €


Prihlásenie na hodiny