Modularita

Modularitou označujeme schopnosť systému organizovať jednotlivé, diskrétne prvky tak, aby v konečnom dôsledku zefektívnili chod daného systému ako celku.
S týmto konceptom sa často môžete stretnúť v oblasti informačných technológí, no aplikácia v oblasti pohybu je relatívne novým a neznámym fenoménom. Pokúsim sa teda priblížiť ho na konkrétnom príklade.

Povedzme, že sa učíte techniku nového prvku na tréningu, trebárs mŕtvy ťah. Každá časť tela má počas vykonávania cviku svoju úlohu a pravidlá ktorými sa riadi.

Prvá možnosť je, že k tomuto problému pristúpime tak, že každú časť tela naučíme iba to, čo k danej technike potrebuje - lopatky zatiahnuť, zachovať neutrálnu krivku chrbtice, kolená mierne pokrčiť...

Druhá, oveľa zaujímavejšia možnosť je pozrieť sa na to z hľadiska modularity.

Čo keby sme predtým, ako sa začneme učiť konkrétnu techniku (teda ten mŕtvy ťah), naučili jednotlivé časti tela (rozumej moduly) hýbať sa v základných vektoroch v priestore - ramená, chrbticu, bedrá, kolená...
Technika mŕtveho ťahu už potom bude iba poskladanie pohybov, ktoré poznáme.

Aký je rozdiel medzi spomenutými dvomi prístupmi?

V prvom prípade sa naučíte mŕtvy ťah.

V druhom prípade sa naučíte toho oveľa viac - získate jednotlivé kocky stavebnice, z ktorých toho môžete poskladať prakticky čokoľvek (samozrejme, ak máte rozumný proces).

Situácia však môže byť oveľa zaujímavejšia, ak si uvedomíme, že schopnosť jednotlivých modulov (častí tela) nemusí byť iba pohyb v rôznych vektoroch priestoru, no môžeme v nich budovať aj ďalšie kvality - napätie/uvoľnenie v špecifickom mieste, rýchlosť kontrakcie, zmysel pre rytmus, koordináciu v intra-/inter- scenároch, ...

Veľkosť daného modulu môže byť taktiež variabilná - od rozdelenia tela na končatiny a torzo, cez rozdelenie podľa jednotlivých kĺbov, rozdelenie torza (resp. celého tela) na niekoľko desiatok nezávislých bodov až po abstrahovanie od akéhokoľvek rozdelenia a návrat späť na začiatok, k jednote celku.

Pre mŕtvy ťah, ktorý som použil na ilustráciu je modularita v takomto rozsahu celkom zbytočná. Ak sa však rozvíjate a neustále učíte nové pohyby, vystavujete chaosu či improvizujete, modularita vášho tela v dostatočnom rozsahu je na nezaplatenie. Ako vyplýva z definície v úvode, zmyslom konceptu modularity je zefektívnenie systému ako celku - a neprekvapivo to funguje.